Làm thế nào để tải

Trước khi bấm vào Tải về Liên kết theo những 3 bước:

Hầu hết mọi người hỏi tôi bằng tin nhắn rằng “Làm thế nào để tải về Công cụ của bạn” thậm chí nó rất đơn giản và tôi đã đề cập trong trang web hình ảnh đúng. Theo nó, bạn phải làm theo các 3 bước trước khi nhấp chuột vào nút download như:

  • Người dùng phải gỡ bỏ cài đặt anti-virus hoặc tường lửa từ hệ thống của họ trước khi tải về.
  • Thử sử dụng PC hoặc là Mac hệ thống 100% công việc.
  • Bạn phải có để đảm bảo rằng công cụ Hack hoặc là keygen được cập nhật trước khi nó sử dụng.

Nếu Chrome sẽ hiển thị bất kỳ lỗi hoặc vi rút sau đó sử dụng Mozilla Firefox.