Founga download

Kimu'a pea lomi'i 'i he fehokotaki'anga ke download muimui ki he ngaahi ni 3 Ngaahi sitepu:

Ko e tokolahi 'o e kakai 'oku nau 'eke mai kiate au ha popoaki “Founga ki hono download ho'o ngaahi me'angaue” Na'a mo e fanga ki'i me'a faingofua kuo u lave ki ai 'i he tatau totonu 'o e feitu'u. Fakatatau mo ia kuo pau ke ke muimui ki he ngaahi 3 ngaahi sitepu ki mu'a pea lomi'i 'i he download hange ko:

  • Kuo pau ke to'o 'e he tokotaha ngaue ki he polokalama 'a e ngaahi fili 'o e vailasi pe firewall mei he'enau polokalama kimu'a pea toki download.
  • Feinga ke faka'aonga'i PC pe Mac polokalama ki he 100% ngaue.
  • Kuo pau ke ke fakapapau'i 'oku me'angaue kei Kini pe keygen 'Oku 'oatu e fakamatala fakamuimuitaha ki mu'a pea toki faka'aonga'i.

Kapau 'e fakahaa'i 'e he Chrome ha fehalaaki pe vailasi pea faka'aonga'i leva 'a e Mozilla Firefox.