Yuav ua li cas ces

Ua ntej yuav tau nyem rau ntawm tus ua raws li ces Link no 3 Ruam:

Neeg feem coob hais kom kuv los lus uas “Download tau cov cuab yeej koj yuav ua li cas” Txawm tias nws heev yooj yim thiab kuv tau hais rau hauv txoj kev kawm ntawv duab. According tias koj yuav tsum ua raws li cov 3 kauj ruam ua ntej yuav nias rau ces khawm xws li:

  • Neeg siv yuav tsum uninstall los tiv thaiv tus kab mob los sis firewall hauv nws lub nrog cev ua ntej ces.
  • Sim siv PC los sis Mac rua 100% ua haujlwm.
  • Koj yuav tsum tau xyuas kom meej tias hack tuam los sis keygen muab kho ua ntej yuav siv.

Yog tus Chrome qhia tau hais tias tej kev ua yuam kev los yog tus kab mob no ces siv cov Mozilla Firefox.