Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautol

Kapau 'oku 'i ai ha'o fehu'i te ke lava 'o 'omi kiate kimautolu ho'o popoaki

Te mau fetu'utaki atu 'i 24 Hili ha ngaahi houa mei hono 'ave ho'o popoaki. 'E lava foki ke ke muimui mai 'i he'etau 'akauni Facebook mo e Twitter.

Lomi'i heni ke hoko ko hotau Peesi Facebook:

Lomi'i heni ki he Muimui mai 'i he Twitter: