Fa'ahinga: PC

Sune 21, 2018 Motuhi atu

Ko 'eku lea Tom kei Kini me'angaue

'E exacthacks

Ko 'eku lea Tom kei Kini me'angaue 2018 'Ikai ha savea: Fakafeʻiloaki ʻo e ngaahi Kaungameʻa! ʻoku tau ʻomi ha vaʻinga manakoa taha kei Kini meʻangaue ʻo e…